wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Producenci

Kategorie

Kontakt

Regulamin

alt

                                         Regulamin sklepu internetowego CzystaFurka.pl

                                    
 

I INFORMACJE O FIRMIE
 

1. Sklep internetowy CzystaFurka.pl widniejący pod domeną internetową www.czystafurka.pl prowadzony jest przez firmę “Żaczek” Sklep Wielobranżowy Zofia Majchrzak, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Prezydenta Miasta Poznania. Firma “Żaczek” jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług pod numerem 782-142-79-15, REGON 639936014. Miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń to: os. Powstań Narodowych 5/26, 61-213 Poznań.

 

 

 

II OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE  
 

1. “Żaczek”  - podmiot gospodarczy wyszczególniony w §1 art. 1 niniejszego regulaminu,
 

2. CzystaFurka.pl ; Sklep - sklep internetowy prowadzony przez firmę “Żaczek”.
 

3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie,
 

4. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 §1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 

5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego,
 

6. Towar, Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

7. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularzu dostępnego na stronie. Złożenie przez klienta zamówienia jest jedno znaczne ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
 

8. Konto Klienta – indywidualne konto Klienta po jego utworzeniu w Sklepie za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.czystafurka.pl pod przyciskiem “Załóż konto”. Klient loguje się do swojego konta przy użyciu adresu e-mail i hasła,
 

9. Hasło - ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie,
 

10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 

11. Przewoźnik - profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty,
 

12. Sprzedawca - podmiot gospodarczy wyszczególniony w § 1 art. 1 niniejszego regulaminu,
 

13. Siedziba - miejsce prowadzenia działalności Sprzedawcy, jednocześnie adres do korespondencji oraz doręczeń przesyłek. Adres siedziby to os. Powstań Narodowych 5/26 61-213 Poznań.
 

14. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r. Poz. 827),
 

15. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 

16. Kodeks postępowania cywilnego - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, z późn. zm.),
 

17. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
 

 

III ZASADY OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy CzystaFurka.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet.
 

2. CzystaFurka.pl realizuje wyłącznie zamówienia posiadające adres doręczenia przesyłki na terenie Polski. W zależności od wartości zamówienia koszt przesyłki pokrywa kupujący lub sprzedający. Wydanie Towaru następuje w chwili doręczenia przesyłki przez Przewoźnika.
 

3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie www.czystafurka.pl lub przesłane wiadomością e-mail na adres sklep@czystafurka.pl 
 

4. W celu złożenia poprawnego zamówienia wymagana jest rejestracja indywidualnego konta klienta opartego na aktywnym adresie e-mail. Każde konto klienta zabezpieczone jest hasłem przez niego utworzonym
 

5. Konto klienta służy do przechowywania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 

6. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 

7. Administratorem danych osobowych Klienta jest CzystaFurka.pl. Dane osobowe klientów są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji zamówień złożonych w sklepie. Nie są sprzedawane oraz udostępniane innym podmiotom.

 

8. Klient może skontaktować się ze sklepem CzystaFurka.pl:

 • Pisemnie na adres miejsca wykonywania działalności,

 • Na adres e-mail: sklep@czystafurka.pl

 • Telefonicznie na numer dostępny na www.czystafurka.pl w zakładce kontakt;

  

 

IV SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 

1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest na podstawie udostępnionego formularza do:

                - wyboru Towaru lub Towarów z oferty CzystaFurka.pl będących przedmiotem umowy sprzedaży,

                - wyboru sposobu dostawy z dostępnych opcji,

                - określenia adresu dostawy,

                - wybrania formy zapłaty dostępnych w Sklepie;2. Po określeniu wszystkich niezbędnych parametrów do realizacji zostanie wyświetlona strona internetowa podsumowująca zamówienie z następującymi informacjami:

 • przedmiot zamówienia (nazwa produktu, ilość, cena)

 • wartość zamówienia,

 • forma zapłaty,

 • sposób dostawy,

 • adres dostawy;


3. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia można dokonywać po naciśnięciu przycisku COFNIJ;
 

4. Zamówienie zostaje wysłane przez Klienta po naciśnięciu przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ;


5. Wysłanie zamówienia zostaje potwierdzone przez:

 • nadanie indywidualnego numeru zamówienia,

 • wyświetlenie ekranu komunikatu z numerem jednostkowym zamówienia,

 • wysłaniem wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie zamówienia wraz z numerem zamówienia,

 • odnotowanie numeru zamówienia w PANELU KLIENTA / LISTA ZAMÓWIEŃ;

 
6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w zależności od wybranego sposobu płatności w momencie:

 

 • dokonania przedpłaty na konto bankowe wskazane podczas składania zamówienia,

 • przypadku wybrania opcji płatności ZA POBRANIEM równocześnie z wysłaniem zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ


7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie własnym lub dostawcy. W przypadku czasowej niedostępności produktu Klient zostanie poinformowany o aktualnym stanie zamówienia w celu podjęcia przez niego decyzji dotyczącej realizacji zamówienia.


8. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Do tego momentu klient może również wycofać złożone zamówienie e-mailem lub telefonicznie.


9. Obsługa Sklepu ma prawo do edytowania zamówienia (form płatności, wysyłki, cen produktów) zgodnie z wolą klienta.
 

10. W przypadku składania zamówienia przez osoby reprezentujące jednostki prawne jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wymagane jest zaznaczenie w opcjach „Panel Klienta” chęci otrzymania faktury oraz wypełnienia odpowiednich pól niezbędnych do wystawienia faktury VAT.


11. Przyjmowane są również Zamówienia złożone przez e-mail. Tego typu zamówienia realizowane będą tylko w przypadku przedpłaty na konto bankowe. Treść e-maila powinna zawierać dane do faktury, adres do wysyłki towaru oraz zamawiany/e produkt/y.

 


 

V CENY i PRODUKTY
 

1. Wszystkie ceny produktów oferowanych przez Sklep wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny te są wiążące w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów będących w ofercie.
 

3. Sklep zastrzega sobie prawo dodawania i wycofywania produktów ze swojej oferty.
 

4. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia i odwoływania promocji. Odwołanie promocji następuje po wyczerpaniu limitu produktów objętych promocją lub upłynięciu jej terminu.


 

 

VI SPOSÓB DOSTAWY / CZAS REALIZACJI
 

1. Sposób dostawy jest deklarowany przez klienta podczas dokonywania zamówienia.
 


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wysyłki (realizacji) zamówienia lub jego anulowania z przyczyn od niego niezależnych (np. problemy z dostępnością produktów) o czym Klient zostaje poinformowany. 

 

3. Czas wysyłki (realizacji) zamówienia to okres pomiędzy przyjęciem zamówienia do realizacji (§4, pkt 1.) a jego wysyłką - z uwzględnieniem tylko dni roboczych.
 

4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie uregulowania płatności.


5.  W przypadku nieopłacenia zamówienia w ciągu 7 dni od jego złożenia, sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.


6. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu dopłaty. 


7. W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od klienta. 


 

 

VII FORMY PŁATNOŚCI
 

1. Klient ma do wyboru następujące FORMY PŁATNOŚCI:

 • PRZEDPŁATA - wysyłka Towaru lub odbiór osobisty Produktów następuje po zaksięgowaniu na naszym rachunku bankowym pełnej kwoty,

 • ZA POBRANIEM - płatność należy uiścić gotówką w momencie doręczenia paczki u Przewoźnika lub Kuriera Miejskiego (doręczyciela), a w przypadku odbioru w punkcie - zapłata za towar odbywa się w Punkcie Odbioru.

 

 

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
 

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Rzeczy, Towarów, Produktów, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w ich posiadanie. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Rzeczy, Towarów, Produktów, które są dostarczane w ramach Zamówienia osobnymi przesyłkami termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktów dostarczonych w ostatniej przesyłce.
 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę listownie na adres Siedziby (§2, pkt 14.) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: . Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 

5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 

6. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Rzeczy, Towaru, Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Rzeczy, Towaru, Produktu.
 

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Rzeczy, Towary, Produkty, Nowe Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres Siedziby (z sugerowanym dopiskiem „ZWROT”).
 

9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Rzeczy, Towaru, Produktu, tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Rzeczy, Towaru, Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”
 

10. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Rzeczami,

 • w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 • w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz, Towar, Produkt  nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


11. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Rzeczy, Towaru, Produktu, do Siedziby Sklepu w stanie nieprzejawiającym śladów użytkowania.


12. Zwrotom podlegają Rzeczy, Towary, Produkty nowe, nieużywane, nadające się do dalszej odsprzedaży.
 


 

 

IX RĘKOJMIA i GWARANCJA
 

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad. 

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@czystafurka.pl .

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: kopię dowodu zakupu lub nr zamówienia, opis uszkodzenia, adres i telefon kontaktowy Klienta, opcjonalnie zdjęcie uszkodzonego produktu.

5. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


7. Sklep CzystaFurka.pl nie odpowiada za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użycia produktu. Wszystkie produkty dostępne w ofercie sklepu należy stosować zgodnie z etykietą.  

X USZKODZENIA PRZESYŁEK I BRAKI1. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody (druk protokołu zobowiązany jest posiadać Kurier) i powiadomienie sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.


2. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą.


3. Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Stronami umowy sprzedaży jest Klient Sklepu oraz firma “Żaczek”.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje w momencie wydrukowania i przekazania klientowi dokumentu sprzedaży
 

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.
 

3. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży jest w przypadku Klientów:

 • będących konsumentami - sąd właściwy dla miejsca jej wykonania zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, o ile rzecz ma być dostarczona Konsumentowi do oznaczonego miejsca, chyba że Konsument odebrał rzecz osobiście lub za pośrednictwem uprawnionej do tego osoby sądem właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego jest sąd, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania lub sąd wykonania umów,

 • dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej sąd właściwy dla Siedziby;


4. Konsument jest uprawniony do polubownego dochodzenia roszczeń, składając wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej oraz do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sprzedawcą.


5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.czystafurka.pl  lub drogą elektroniczną na wskazany w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adres poczty elektronicznej. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 marca 2016r.

-------------------------------------------------------
ZAŁĄCZNIK nr 2 - Formularz odstąpienia od umowy
ZAŁĄCZNIK nr 3 - I
nformacje RODO

 


Przejdź do strony głównej

Dzisiaj kupisz taniej:

1234

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl

Realizacja: WEB Projekt Studio